I Sverige görs människor till offer

Ursprungligen publicerad som kolumn i SvD, 25 november 2017.

Aftonbladets Peter Kadhammar åker till ett flyktingboende och träffar vuxna män som klagar på att det är ostädat – men också menar att det är omöjligt att städa själva. De vill inte bo där, de vill ha lägenheter, men har inte en tanke på att själva gå ihop och hyra, de förväntar sig helt enkelt att bli tilldelade bättre boende. Kadhammar avslutar texten med frågan ”Så vad är det i det rika, vänliga Sverige som gör människor till offer?” (Aftonbladet 23/11)

Jag vet inte säkert,

8,5 miljarder kronor – du betalar

Ursprungligen publicerad som kolumn i SvD, 5 november 2017

Public service-kommittén, med representanter från alla riksdagspartier, presenterade häromveckan sitt förslag till hur public service i framtiden ska finansieras. Allt färre tittar och betalar dagens tv-avgift, så vad vill då kommittén göra? Ja, som ett brev på posten kom de med den svenska debattens standardsvar: ”Höj skatten!”

Inte några småpengar heller, utan en skattehöjning på 8,5 miljarder – den enskilt största i mannaminne. Varför är det då så viktigt att alla betalar för tv och radio oavsett om de tar del av den eller inte?